Bronto SkyLift S34

  • Diagram zakresu pracy

    Diagram zakresu pracy

- Max. wysokość robocza - 34m
- Max. zasięg boczny - 23m
- Max. udźwig kosza - 280kg
- Obrót kosza - 2x45*
- Masa własna 18t
- Długość przejazdowa - 9m
- Wysokość przejazdowa - 3,7m

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com